පූජ්‍ය. කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද ධර්ම දේශනා

පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් 2007 වර්ෂයේ සිට විවිධ ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී මාධ්‍යයන් තුළින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනා 200 ක් සංස්කරණය කොට ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා පහතින් ඇතුලත් කර ඇත. මෙම ධර්ම දේශනා ඇතුලත් කොට DVD තැටි 2ක් ධර්ම දානය සඳහා සකස් කොට ඇති අතර ඔබටත් පහත සඳහන් ක්‍රම වලින් මෙම DVD තැටි ලබා ගත හැක.

» ධර්ම දානය සඳහා බෙදා දීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට අවශ්‍ය DVD  ප්‍රමාණය පිටපත් කිරීමේ වියදම ගෙවා ඇණවුම් කළ හැක.
» දැනට සකස් කර ඇති DVD  තැටි, පිටපත් කිරීමේ වියදම ගෙවා රැගෙන අවශ්‍ය අයට බෙදාදීම.
» ඔබට ශ්‍රවණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් විහාරස්ථානයට පැමිණ මෙම DVD  තැටි ලබාගත හැක.
» අඛණ්ඩව කෙරෙන පිටපත් කිරීම් සඳහා හැකි පමණින් මුදලින් ආධාර කළ හැක.

විමසීම්: ප්‍රියන්ජිත් අබේකෝන් ජංගම දුරකථනය : 0775 670920
ඊ-මේල් : pabeykoon@gmail.com


මෙම ධර්ම දේශනා වල අඩංගු කිසිම දේශනාවක් හෝ ප්‍රකාශනයක් පිටපත් කර (කොපි කර) විකිණිමෙන් වළකින්න
Right click & select "Save link as.." to download

001 - දේවේශය දුරුකීරිම


002 - ආත්මාර්ථය


003 - අභිවාදන සීලීස්ස


004 - අනංගන සූත්‍රය


005 - අනුන් සතු දේ


006 - අතෘප්තිය හා තෘප්තිය


007 - චතුරාය්‍ය සත්‍යය


008 - පැවැත්ම හා නැවැත්ම


009 - ඊර්ෂියාව හා මසුරුබව


010 - කඨින චිවර පූජාව


011 - කුම්භ සූත්‍රය


012 - කුසලය හා පින


013 - මංගල කරුණු 38


014 - මුදිතාව


015 - පරමාර්ථ ධර්ම හා ප්‍රතිපදාව


016 - පටිපදා සූත්‍රය


017 - පැමිණි බර හා නොපැමිණි බර


018 - සබ්බපාපස්ස අකරණං


019 - ශික්ෂණය හා සංවරය


020 - සෝවාන් වීමට පන්සිල්


021 - සෝවාන්වීමේ මග


022. තමන්ගේ දොස් දැකීම


023. තමන්ට තමන් අහිමි වීම


024. විමුක්තායතන සූත්‍රය


025. විශේෂ නුවණ ලබන හේතු


026. අපණ්ණක ප්‍රතිපදාව


027. අෂ්ඨ ලෝක ධර්ම


028. සීලං යාව ජරා සාධු


029. ආවේග පාලනය


030. පත්තිදාන


031. දානය


032. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය


033. ධර්මානුකූල පිළිවෙත


034. ධර්මය ඇසීම


035. මහළු වියට මුහුණ දීම


036. ක්‍රමානුකුලව ධර්මයට යොමුවිම


037. අනුන් රැකීම හා තමන් රැකීම


038. නෙක්ඛම්ම පාරමී


039. පදුම පුප්ඵ සූත්‍රය


040. පඤ්ඤාපටිලාභ සූත්‍රය


041. පසුතැවීම


042. පැවැත්ම හා නැවැත්ම


043. සබ්භී සූත්‍රය


044. සිහිය


045. සල්ලේඛ සූත්‍රය


046. සම්මා දිට්ඨි


047 - මනාව හික්මවු සිත


048. සතිය


049. සතුට


050. ශීලය


051. ද්වේෂයෙහි අනර්ථකාරි බව


052. උපේක්ඛා පාරමිතාව


053. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 1


054. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 2


055. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 3


056. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 4


057. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 5


058. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම - 6


059. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 1


060. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 2


061. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 3


062. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 5


063. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 6


064. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 7


065. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 8


066. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 9


067. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 10


068. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 11


069. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 12


070. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 13


071. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 14


072. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 15


073. ධම්මො හවේ රක්ඛති - 16


074. ත්‍රිලක්ෂණය


075. සත්‍ය වචන


076. පරම ලාභය


077 - හේතුඵල දහම


078. අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය


079. අධර්ම රාගය


080. නතං මාතා පිතා කයිරා


081. සන්තුෂ්ඨිය


082. පසුතැවීම


083. ආයුෂ අල්පය


084. අරියවංශ සතර


085. ආමිස - ප්‍රතිපත්ති


086. වරද කිරීම හා සමාව ගැනීම


087. ලෝණඵල සූත්‍රය


088. ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව


089. ආවේගකාරී බව


090. සැප සහ දුක


091. පසුතැවීම


092. අපණ්ණක ප්‍රතිපදාව


093. ධම්මං චරේ සුචරිතං


094. සත්‍යක්‍රියාව


095. සතර සංග්‍රහ වස්තු


096. මනුෂ්‍යත්වය


097. ධර්මශ්‍රවණය


098. ක්ෂණ සම්පත්තිය


099. මාගන්දිය සූත්‍රය


100. ධම්මො හවේ රක්ඛති


Right click & select "Save link as.." to download

101 - ගිහි සැපය


102 - විවාදයට මුල


103 - ලාමක අපේක්ෂාවන්


104 - අනාථ නොවී ජීවත්වීම


105 - වන්දනීය වෘද්ධභාවය


106 - අනුන් රකින්නා තමන් රැකගනී


107 - වංචක ද්වේෂය


108 - උපේක්ෂා පාරමිතාව


109 - සතර සංග්‍රහ වස්තු


110 - පරමාර්ථ ධර්ම හා සිහිය


111 - නන්දකෝවාද සූත්‍රය


112 - සිත පුහුණු කිරීම


113 - දහම දැකීම


114 - කර්මය අභිබවා යන මහේශාක්‍ය බව


115 - වරද මනින මිණුම් දඬු


116 - අඹුසැමි සම්බන්ධතාවය


117 - සෝවාන් වීමට ඇති සාධක හා බාධක


118 - ආකල්ප සම්පත්තිය


119 - යුතුකම් හා හිමිකම්


120 - ශික්ෂණය හා සංවරය


121 - කෙලෙසීමට හා පිරිසිදු වීමට හේතු


122 - තෘප්තිමත්ව ජීවත් වන්නේ කෙසේද


123 - ආත්ම විශ්වාසය


124 - මිනිසුන් හඳුනාගන්නේ කෙසේද


125 - කෙලෙස් තවන වීර්යය


126 - බුද්ධානුශාසනාව


127 - වර්තමානයේ ජීවත්වීම


128 - සක්කාය දිට්ඨිය


129 - මරණයට සූදානම් වීම


130 - සැප ඇති තැනම දුක


131 - මිනිසුන් සැසඳෙන හැටි


132 - උත්පලවණ්ණා සූත්‍රය


133 - පට්ච්ච සමුප්පාදය


134 - නීවරණ ධර්ම හා බල ධර්ම


135 - කැමති ලෙස සිදු නොවීම


136 - අස්ථාන කෝපයේ ආදීනව


137 - මාන්නය නිසා පිරිහීම


138 - ඊර්ෂ්‍යාව හා මසුරුබව


139 - පින හා කුසලය


140 - සිත ලෙඩ නොවන්නට


141 - අන්සතු බව දුකකි


142 - මායාව හා කපටිකම


143 - අකල් මරණ


144. පුණබ්බසු සූත්‍රය


145. ප්‍රතිපදා සතර


146. ධාර්මික භූමිකාව


147. ධර්මය පුහුණු කිරීම


148. මංගල කරුණු


149. අචේල කස්සප සූත්‍රය - මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව


150. චතුරාර්ය්‍ය සත්‍යය


151. උපක්ලේෂ හා චිත්ත භාවනාව


152. පිරුණු බව සහ ප්‍රභාව


153. ආශ්වාදයෙන් ආවරණය වන ආදීනවය


154. මිතුරු බවේ හේතු


155. පැමිණි බර දැරීම


156. වරද දැකීම හා සමාව දීම


157. දැක්ම - නොදැක්ම හා වැරදි දැක්ම


158. විමුක්ති ආයතන


159. සියල්ල දුරුකිරීම


160. විවාද මුල සූත්‍රය


161. කරුණාව - අවිහිංසාව


162. ආත්ම සංරක්ෂණය


163. අකුසල සමාපත්තිය


164. ආත්ම සංරක්ෂණ උපාය


165. ඉටු නොවන අපේක්ෂා


166. ගිහි සැපය හා පැවිදි සැපය


167. සුඛ - දුක්ඛ ප්‍රතිපදා


168. ලාභ ආශාව හා ජීවිත ආශාව


169. පැමිණි බර හා නොපැමිණි බර


170. නොවැඩු සිත


171. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 1


172. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 2


173. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 3


174. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 4


175. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 5


176. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 6


177. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 7


178. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 8


179. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 9


180. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 10


181. අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 11


182. අල්පේච්ඡතාවය


183. හැඟීම් හා අවශ්‍යතා


184. සැබෑම ඉවසීම කුමක්ද


185. සෝමනස්ස සූත්‍රය


186. සම්මා දිට්ඨිය


187. කුසලය පාරමිතාවක් වන්නට නම්


188. මෙත්තා මනෝභාවය


189. කුම්භ සූත්‍රය


190. දස විධ උපාසක ගුණ 1


191. දස විධ උපාසක ගුණ 2


192. දස විධ උපාසක ගුණ 3


193. දස විධ උපාසක ගුණ 4


194. අභය දානය


195. තමන්ගේ සිත විනිවිද දැකීම


196. සත්‍යක්‍රියාව


197. භාවනාව හැඳින්වීම


198. කායානුපස්සනා භාවනාව


199. වේදානුපස්සනා - චිත්තානුපස්සනා භාවනාව


200. ධම්මානුපස්සනා භාවනාව


 

Right click & select "Save link as.." to download

201 - විරිය පරමීතාව


202 - පටිපදා සතර


203 - ගෝචර භුමිය


204 - සෝවාන් මාර්ගය - 1


205 - සෝවාන් මාර්ගය - 2


206 - සෝවාන් මාර්ගය - 3


207 - මග්ගාමග්ග ඤාණදස්සන විසුද්ධිය


208 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 12


209 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 13


210 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 14


211 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 15


212 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 16


213 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 17


214 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 18


215 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 19


216 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 20


217 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 21


218 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 22


219 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 23


220 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 24


221 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 25


222 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 26


223 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 27


224 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 28


225 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 29


226 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 30


227 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 31


228 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 32


229 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 33


230 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 34


231 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 35


232 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 36


233 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 37


234 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 38


235 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 39


236 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 40


237 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 41


238 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 42


239 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 43


240 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 44


241 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 45


242 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 46


243 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 47


244 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 48


245 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 49


246 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 50


247 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 51


248 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 52


249 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 53


250 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 54


251 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 55


252 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 56


253 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 57


254 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 58


255 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 59


256 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 60


257 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 61


258 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 62


259 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 63


260 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 64


261 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 65


262 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 66


263 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 67


264 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 68


265 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 69


266 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 70


267 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 71


268 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 72


269 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 73


270 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 74


271 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 75


272 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 76


273 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 77


274 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 78


275 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 79


276 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 80


277 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 81


278 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 82


279 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 83


280 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 84


281 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 85


282 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 86


283 - අරියවංශ දේශනාව - 1


284 - අරියවංශ දේශනාව - 2


285 - අරියවංශ දේශනාව - 3


286 - මරණයට නොබියව මුහුණ දීම


287-හටගන්නා සියල්ල නැතිවන සුළුය


ඔබට DVD තැටි පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට හා DVD තැටි ඇනවුම් කිරීම සඳහා පහත පෝරමය භාවිතා කරන්න.

Name

Address
How many DVDs you want ?
Telephone 
E-mail
Message 
 
 

Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES