පූජ්‍ය. කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ විසින් රචිත දහම්පොත්

පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් රචිත දහම්පොත් පරිශීලනය කිරීම සඳහා පහතින් ඇතුලත් කර ඇත. මෙම දහම්පොත් දැනට ධර්ම දානය සඳහා පමණක් මුද්‍රණය කෙරෙන බැවින් ඔබටත් පහත සඳහන් ක්‍රමවලින් දායක වීමට හෝ ගෙන්වා ගැනීමට පුළුවන.

» ඤාතීන්ට පින්දීම වැනි විශේෂ පුණ්‍යානුමෝදනාවක් සහිතව මුද්‍රණය කිරීම.
» දැනට මුද්‍රණය කර ඇති පොත්, මුද්‍රණ වියදම් ගෙවා රැගෙන අවශ්‍ය අයට බෙදා දීම.
» ඔබට කියවීමට පොත් කිහිපයක් අවශ්‍ය නම් පැමිණ හෝ තැපැල් ගාස්තු ගෙවා ලබා ගත හැක.
» අඛණ්ඩව කෙරෙන මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා හැකි පමණින් මුදල් ආධාර යොමු කළ හැකි ය.
ගිණුම් අංකය : 105753968532 බැංකුව : සම්පත් බැංකුව ශාඛාව : හොරණ
සියළු විමසීම් : හේමේන්ද්‍ර ජයසිංහ ජංගම දුරකථන : 077 6196276
සිකුරු පොත් ප්‍රකාශකයෝ : ගිහාන් ජයවර්ධන ජංගම දුරකථනය : 071 4448398

විශේෂ පූර්ව අනුමැතියකින් තොරව වෙනත් තැනක මුද්‍රණය නොකළ යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔබට මෙම පොත පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට හා පොත් ඇනවුම් කිරීම සඳහා පහත පෝරමය භාවිතා කරන්න.
Name

Address
How many Book's you want ?
Telephone 
E-mail
Message 
 
 
 

Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES