පූජ්‍ය
. කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද ධර්මදේශනා අඩංගු වීඩියෝපට


පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් විවිධ රූපවාහිනී මාධ්‍යයන් තුළින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනා සංස්කරණය කොට
විඩියෝ පට ලෙස සකස් කොට ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා පහතින් ඇතුලත් කර ඇත. මෙම ධර්ම දේශනා අඩංගු විඩියෝ පට
ධර්ම දානය සඳහා පමණක් සකස් කෙරෙන බැවින් මෙම ධර්මදේශනාවල අඩංගු කිසිම දේශනාවක් හෝ
ප්‍රකාශනයක් පිටපත්කර විකිණීමෙන් වළකින්න.

විමසීම්: ප්‍රියන්ජිත් අබේකෝන් ජංගම දුරකථනය : 0775 670920
ඊ-මේල් : pabeykoon@gmail.com 


Right click & select "Save link as.." to download

129 - තම සිත ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂාව - සචිත්ත සූත්‍රය
 
128 - නිවැරදිව කුසල් දහම් කිරීම
 
127 - කෙලෙස් නසන මග
 
126 - සබ්බාසව සූත්‍රය - 2
 
125 - සබ්බාසව සූත්‍රය - 1
 
124 - අරියවංශ දේශනාව - 3
 
123 - අරියවංශ දේශනාව - 2
 
122 - අරියවංශ දේශනාව - 1
 
121 - ඉරිසියාව
 
120 - අත් හැරීම
 
119 - සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව
 
118 - ප්‍රඥාව
 
117 - මනුසත් ධර්ම
 
116 - දසසංඥ - 08
 
115 - දසසංඥ - 07
 
114 - දසසංඥ - 06
 
113 - දසසංඥ - 05
 
112 - දසසංඥ - 04
 
111 - දසසංඥ - 03
 
110 - දසසංඥ - 02
 
109 - දසසංඥ - 01
 
108 - රාහුලෝවාද සූත්‍රය
 
107 - ගුණවන්තභාවය නිවණට උපකාරී වන්නේ කෙසේද? - 2
 
106 - ගුණවන්තභාවය නිවණට උපකාරී වන්නේ කෙසේද? - 1
 
105 - සම්මා දිට්ඨිය
 
104 - ජීවිතයේ අරුත
 
103 - කස්සකස්ස වථු
 
102 - සීල සම්පදා
 
101 - ආයු වින්දනය
 
100 - වැරදි හා අත්දැකීම්
 
099 - වත්ථු සූත්‍රය
 
098 - ධර්ම දේශනාව - ඩුබායි
 
097 - ධර්ම දේශනාව 3 - එංගලන්තය
 
096 - ධර්ම දේශනාව 2 - එංගලන්තය
 
095 - ධර්ම දේශනාව 1 - එංගලන්තය
 
094 - නිවැරදි අත් හැරීම
 
093 - පසුතැවීම
 
092 - ගුණය වර්ධනය කර ගැනීම
 
091 - ධම්මො හවේ රක්ඛති
 
090 - සතර සංග්‍රහ වස්තු
 
089 - සතර ඍද්ධිපාද
 
088 - වඤ්චක ධර්ම
 
087 - ක්ෂණ සම්පත්තිය
 
086 - දේවේශය දුරු කිරීමේ වටිනාකම
 
085 - දහම දැකිය යුතු මග
 
084 - දහම දැකීම
 
083 - දේවේශය දුරුකිරීම
 
082 - ප්‍රතිපදාව හා දහම දැකීම
 
081 - තෙරුවන් සරණ යැම
 
080 - චිත්තානුපස්සනා භාවනාව
 
079 - චන්දන සූත්‍රය
 
078 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 8
 
077 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 7
 
076 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 6
 
075 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 5
 
074 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 4
 
073 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 3
 
072 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 2
 
071 - තමන්ගේත් අනුන්ගේත් යහපත පිණිස - උපාසක ගුණ 1
 
070 - ප්‍රතිපදා සතර
 
069 - අන්සතු බවේ දුක
 
068 - විමුක්තායතන සූත්‍රය
 
067 - සෝවාන් විමට සාධක සහ බාධක
 
066 - සතර ආකාර ප්‍රතිපදාව
 
065 - නිවැරදි අඹු සැමි සම්බන්ධතාව
 
064 - අනුත්තරෝ පුරිසධම්ම සාරථි ගුණය
 
063 - තමාට තමා අහිමිවිම
 
062 - අකාලයේ නොමැරෙන්නට
 
061 - බුදු දහමේ මූලික සිද්ධාන්ත
 
060 - අනාථ නොවී සනාථ වීමට
 
059 - මිනිසත් බවේ වටිනාකම
 
058 - අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය හමුවේ අපි
 
057 - සෝතාපත්ති අංග
 
056 - රෝගීන් අතර නීරෝගීව ජීවත්වීම
 
055 - ප්‍රාණඝාතය
 
054 - සතිපට්ඨාන දේශනාව - නවසීලන්තය
 
053 - ධර්ම සාකච්ඡාව - නවසීලන්තය
 
052 - ධර්ම සාකච්ඡාව - ඔස්ට්‍රේලියාව
 
051 - ධම්මො හවේ රක්ඛති
 
050 - ධර්මය දැකීම
 
049 - සතිපට්ඨාන දේශනා - 3
 
048 - සතිපට්ඨාන දේශනා - 2
 
047 - සතිපට්ඨාන දේශනා - 1
 
046 - ධම්ම පදය - යමක වග්ගය
 
045 - වයසට යැම
 
044 - තම වරද දැකීම
 
043 - උප්පලවණ්ණා සූත්‍රය
 
042 - තම භූමිකාව හඳුනා ගැනීම
 
041 - ධම්ම පදය - සුඛ වග්ගය
 
040 - ශෝක සල්ලහරණ සූත්‍රය
 
039 - ශෝකය දුරු කිරීම
 
038 - සේදක සූත්‍රය
 
037 - සත්ත ජටිල සූත්‍රය
 
036 - සංග්‍රහ වස්තු
 
035 - සක්කාය දිට්ඨිය
 
034 - පුනබ්බසු සූත්‍රය
 
033 - මාන්නය නිසා පිරිහීම
 
032 - අටලෝ දහමට මුහුණ දීම
 
031 - බිලංගික සූත්‍රය
 
030 - ධර්මයේහි හැසිරෙන්නෝ දුර්ලභය
 
029 - නකුල පීතෘ
 
028 - අකල් මරණ
 
027 - ධම්ම පදය - භික්ඛු වග්ගය
 
026 - ආකල්ප සම්පත්තිය
 
025 - පංච නීවරණ ධර්ම
 
024 - පිං අනුමෝදන් කිරීමේ පිළිවෙත
 
023 - අරඤ්ඤක සූත්‍රය
 
022 - ධම්ම පදය - චිත්ත වග්ගය
 
021 - අඹුසැමි සම්බන්ධතාවය
 
020 - මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය
 
019 - මායාව හා කපටිකම
 
018 - දුතීය පටිපදා සූත්‍රය
 
017 - මරණය-චුතිය-ප්‍රතිසන්ධිය
 
016 - බහුලීකත සූත්‍රය
 
015 - ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරන ආකාරය
 
014 - ධර්මතාවයන්ගේ අවබෝධය
 
013 - ලෝණඵල සූත්‍රය
 
012 - ද්වේෂය දුරු කිරීම
 
011 - නන්දති සූත්‍රය
 
010 - අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රය
 
009 - පදුම පුප්ඵ සූත්‍රය
 
008 - පැවැත්ම හා නැවැත්ම
 
007 - ධම්ම පදය - පටිපදාව
 
006 - ධම්ම පදය - අත්ත වග්ගය
 
005 - නන්දකෝවාද සූත්‍රය
 
004 - අපණ්ණක සූත්‍රය
 
003 - මා පිය ගුණ
 
002 - චංකමණ සූත්‍රය
 
001 - මාගන්දිය සූත්‍රය
 

 

 

Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES